De laatste vlucht
door donk´re lucht
gedreven door
een laatste zucht.

Vlieg uit en spreid
je vleugels wijd,
vlieg verder dan
ik reiken kan.
Kijk niet meer om
en wees niet bang.

Zijn liefde maakt
voor jou ruim baan
Zó kom je veilig
bij Hem aan.
 

Uit: "Schijnbaar mens"