Een vriend is van ons heen gegaan
Helaas kon je je tegenstander niet verslaan
Goede en kwade dingen kruisten je pad
Maar in voor en tegenspoed heb je het leven lief gehad
...., je hebt je strijd gestreden
Moge je rusten in vrede.