En Hij
zal alle tranen wissen
verdriet en pijn
zijn dan verleden tijd
wanneer de Heer
Zijn kinderen thuishaalt
wordt het
geluk in eeuwigheid.

 

Dit gedichtje is gemaakt naar Openb. 21:4