Aan U vertrouwen wij haar toe
Bij U is het licht
Dat geen einde heeft