En altijd is het zo geweest,
dat de liefde haar eigen
diepte niet kent dan op het
uur der scheiding