Als het lichaam niet verder wil
en het leven wordt een lijden,
mag je alleen maar dankbaar zijn
dat de Heer je komt bevrijden.