Als hier op aarde mijn werk is gedaan,
En ik kom veilig aan 's hemels kust aan,
O, dan zal daarin mijn vreugde bestaan,
Dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan.