Als Jezus uw hand neemt,
houdt Hij u stevig vast;
als Jezus u stevig vasthoudt,
leidt Hij u door het leven;
als Jezus u door het leven leidt,
brengt Hij u veilig thuis.