Op 't eind berusting toen je ons verliet,
glimlach door herinnering, tranen vol verdriet
Dood is 'n zekerheid in dit leven,
zelfs de oudste boom zal 't eens begeven
Maar jouw wortels gaan nooit verloren,
want zie, een nieuwe kiem in 't ochtendgloren...