de magere handen gevouwen
als het ware... gebed
een in ander
zo zoekt zich troost en warmte
wat zich omarmend... zelf niet kussen kan