De meimaand in zijn blij gewaad
weer overal te blinken staat
vol groene en verse blaren
O mensch, wat zal 't hierboven zijn
Wat zal 't in 's hemels hoven zijn.