Geen enkel ding in dit heelal gaat teloor,
maar alles wisselt en vernieuwt.
Men spreekt van geboorte,
als er iets anders aanvangt dan er was,
en sterven is ophouden met hetzelfde zijn.,
maar alles wisselt en vernieuwt.
Men spreekt van geboorte,
als er iets anders aanvangt dan er was,
en sterven is ophouden met hetzelfde zijn.