Geen onzer daden gaat in de eeuwigheid verloren.
Want alles rijpt op de eigen tijd
wordt vrucht in 't eigen uur.