Duisternis en verdrukking vormen geen beletsel
voor het goede en schoone om tot bloei te komen.
en om hen, die zich daarvoor openstellen,
als bron van geluk en inspiratie te stellen